برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع فوق العاده - irblcci.com

برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع فوق العاده

برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع فوق العاده 800 563 irblcci

مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع فوق العاده اين اتاق مشترك در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۲۸ راس ساعت ١٤:٣٠ در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به نشاني تهران، خيابان طالقاني، نبش خيابان شهيد موسوي، ساختمان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران طبقه اول برگزار ميگردد.

متن کامل آگهی مجمع را از اینجا دریافت کنید.