Home - irblcci.com

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

مجمع دوم

مصوبات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) و مجمع فوق العاده (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) و مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ  مورخ 02/07/1398،  ساعت 15:00 طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار و جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:

دومین فراخوان دعوت به مجامع

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع فوق العاده اين اتاق مشترك در روز سه شنبه مورخ 02/07/1398 راس ساعت ١5:0٠ در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به نشاني تهران، خيابان طالقاني، نبش خيابان شهيد موسوي، ساختمان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران طبقه اول برگزار ميگردد.

انتخاب مجدد هیات رئیسه

با توجه به استعفای آقای امید ملک از ریاست و عضویت در هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ و پذیرش استعفای ایشان، براساس ماده ۳۱ اساسنامه از آقای محسن خلیلی عراقی بعنوان عضو اول علی البدل هیئت مدیره، جهت ورود به هیئت مدیره دعوت بعمل آمد. و جلسه هیئت مدیره جهت انتخاب مجدد هیئت رئیسه (رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﻧﻮابین رﺋﯿﺲ و ﺧﺰاﻧﻪ دار) در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰ برگزار و مصوبات جلسه به شرح ذیل اقدام گردید:

IRBLCCI

انتخابات هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت  انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران، بلژیک و لوکزامبورگ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ با حضور اعضا در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و پس از شمارش آرا، خانم لیلا رستمی قلعه لانی و آقایان امید ملک – محسن قادری – هادی ناصرپور – علی صالح نیا – محمدعلی هاشم زاده – حسن فروزان فرد – عباس مزروعی و کمال شبانیان به عنوان هیات مدیره این اتاق برگزیده شدند. در اولین جلسه هیات مدیره، امید ملک به عنوان رئیس هیات مدیره، محسن قادری به عنوان نایب رئیس اول و لیلا رستمی به عنوان نایب رئیس دوم و آقای هادی ناصرپور به عنوان خزانه دار اتاق مشترک ایران، بلژیک و لوکزامبورگ انتخاب شدند. اتاق مشترک ایران بلژیک و لوکزامبورگ به دلیل مرکزیت بسیاری از نهادهای بین المللی همچون سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی دریانوردی، شورای اتحادیه فدراسیون اتاق های بازرگانی، انجمن جهانی حمل و نقل دریایی، شورای جهانی صنایع صنایع دستی و بسیاری نهادهای حقوقی بین المللی در بلژیک از اهمیت ویژه ای در بخش تجارت خارجی برخوردار است.