صورتجلسه کمیته ماده 27 اساسنامه: اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده - irblcci.com

صورتجلسه کمیته ماده 27 اساسنامه: اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده

صورتجلسه کمیته ماده 27 اساسنامه: اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده 850 470 irblcci

برابر بررسی به عمل آمده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اسناد و مدارک 16 نفر متقاضی نامزدی هیات مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ مورخه سه شنبه سی ام دیماه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نتایج به شرح ذیل می باشد:

 

لیست نامزدهای هیات مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (سی ام دیماه 1399)

نام و نام خانوادگینام شرکتاعلام نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
محمد اطلاقیحقیقی- ساتین فرش دیبامورد تایید می باشد
منصور اطهاری نیک عزمنورآوران حکیممورد تایید می باشد
هومن بابایی زاد خامندام ایلکامورد تایید می باشد
علی صالح نیاحقیقیمورد تایید می باشد
سید عباس جزایریحقیقی- خرم روز سفربه دلیل عدم برخورداری از عضویت معتبر اتاق ایران مورد تایید نمی باشد
بهنام حبیبی درگاهحقیقیمورد تایید می باشد
لیلا رستمی قلعه لانی
پارس ژیوار صوفی
مورد تایید می باشد
حمید رضوانیفرآورده های غذایی بهنام زاهدانمورد تایید می باشد
خشایار زینلیحقیقیبه دلیل عدم برخورداری از عضویت معتبر اتاق ایران مورد تایید نمی باشد
حسن فروزان فردگروه پارسیان هوشمند یگانهمشروط به ارایه مصوبه هیات مدیره مورد تایید می باشد
محسن قادری کلتپه بوکانژیوار سفیر نوینمورد تایید می باشد
ناصح قادری کلتپه بوکانحقیقی- کاریز آتی پروازمورد تایید می باشد
محمد کاشانیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانمشروط به ارایه مصوبه هیات مدیره مورد تایید می باشد
حمید رضا مشیریفرش بافته مشهد اردهالمشروط به ارایه مصوبه هیات مدیره مورد تایید می باشد
هادی ناصرپورحقیقیمورد تایید می باشد
محمدعلی هاشم زاده اهرنجانیحقیقیمورد تایید می باشد

∗مشروط به ارائه مصوبه هیات مدیره دال بر تایید نامزدی ایشان به نمایندگی از شرکت های متبوع (تا پیش از برگزاری مجمع)

 

لیست نامزدهای بازرسان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (سی ام دیماه 1399)

نام و نام خانوادگینام شرکت
سید احمد حسینیحقیقی
امید ملکبر و بحر ایران

 

بیوگرافی نامزدهای هیات مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را ”  اینجا دریافت کنید.

نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را ”  اینجا دریافت کنید.