برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - irblcci.com

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 463 397 irblcci

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ که در روز سه شنبه مورخ 1400/09/02 راس ساعت 14:00 که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175 کدپستی 1583648499 طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم):

  • استماع، بررسی و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره اتاق مشــترك بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ منتهی به سال مالی 1399
  • استماع، بررسی و تصویب گزارش مالی و بازرسی منتهی به سال مالی 1399
  • بررسي و تصويب بودجه سالانه 1400
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  • تعيين وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل (برای مدت 1 سال: ماده 40 اساسنامه)
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در سایر موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه بطور فوق العاده باشد.

از آنجاییکه برگزاری مجمع فوق الذکر در تاریخ دوم آذرماه 1400 نوبت دوم می باشد، برطبق اساسنامه: ماده ١٧ -نحوه برگزاري مجامع: با حضور هر تعداد از اعضای محترم رسمیت و امکان اتخاذ تصمیم و صدور مصوبه خواهد داشت.

شما ساخته ی دست شرایط نیستید، بلکه خالق آن می باشید.

متن کامل آگهی مجمع و فراخوان دعوت به مجمع را از ”  اینجا “دریافت کنید.