اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده - irblcci.com

اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده

اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده 850 470 irblcci

اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات هیات مدیره و بازرسان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ مورخه سه شنبه دوم دیماه، به طور رسمی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام شد

 

لیست نامزدهای هیات مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (دوم دیماه 1399)

نام و نام خانوادگینام شرکتاعلام نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
محمد اطلاقیتولیدی فرش اطلاقی / ساتین فرش دیبامورد تایید می باشد
هومن بابایی زاد خامندام ایلکامورد تایید می باشد
سید عباس جزایریخرم روز سفرمشروط به ارایه کارت عضویت/بازرگانی معتبر مورد تایید می باشد
بهنام حبیبی درگاهحقیقیمورد تایید می باشد
حبیب اله حدادگلنان پوراتوسمورد تایید می باشد
لیلا رستمی قلعه لانی
پارس ژیوار صوفی
مورد تایید می باشد
حمید رضوانیفرآورده های غذایی بهنام زاهدانمورد تایید می باشد
الناز طهرانیحقیقیمورد تایید می باشد
حسن فروزان فردگروه پارسیان هوشمند یگانهمورد تایید می باشد
محسن قادری بوکانژیوار سفیر نوینمورد تایید می باشد
هادی ناصرپورحقیقیمورد تایید می باشد

لیست نامزدهای بازرسان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نام و نام خانوادگینام شرکت
ناصح قادری بوکانکاریز آتی پرواز

 

بیوگرافی نامزدهای هیات مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را ”  اینجا دریافت کنید.

نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را ”  اینجا دریافت کنید.