کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و کسب و کارهای وابسته - irblcci.com

کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و کسب و کارهای وابسته

هدف کمیسیون تقویت همکاری بین بازرگانان دو کشور با تمرکز بر روی راه اندازی تورها و برگزاری جلسات مبنی بر تاریخ و فرهنگ غنی دو کشور است. این کمیسیون از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکل ها و بخش دولتی در جلسات، نشست ها و کارگروه های خود بهره گیری می نماید تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گامی هرچند کوچک در راستای اعتلای میهن اسلامی بردارد.