کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی - irblcci.com

انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی

با توجه به اینکه از بنیادی ترین و استراتژیک ترین بخش های یک کشور بخش انرژی است  و با توجه به اینکه این بخش با مقوله های مهمی همچون انحصار، دولت، امنیت و ….. در رابطه تنگانگ قرار دارد و اظهار نظر در این زمینه دانش فنی و دانش اقتصاد انرژی بسیار بالایی را نیاز دارد، ازین رو با حضور کارشناسان خبره و نخبه انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی کمیسیون مذکور تشکیل شده است و وظیفه اصلی پایش دقیق محیط کسب وکار گسترده انرژی و اظهار نظر در این موارد، بر عهده این کمیسیون می باشد.