مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ - irblcci.com

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ 1080 720 irblcci

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ در ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 30/10/1399 سالن کنفرانس طبقه هشتم اتاق ایران برگزار و جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:

مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

الف:  گزارش عملکرد هیات مدیره سال مالی 1398 قرائت و به تصویب مجمع رسید.

ب: گزارش مالی سال 1395 قرائت و به تصویب مجمع رسید.

پ: گزارش مالی سال 1394 قرائت و به تصویب مجمع رسید.

ت: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

 

تبصره: گزارش هیات مدیره منتخب مجمع در خصوص سال­های 1395 به بعد استماع گردید با توجه به تایید گزارش حسابرسی مورخ 1395 مقرر می­دارد که با عنایت به اهمال، قصور یا تقصیر در پیگیری­های قضایی در خصوص ادعاهای مطروحه از سوی آقای پیمان دفتری دبیرکل وقت سال­های 1394 و 1395 به هیات مدیره تکلیف می­گردد نسبت به پیگیری قضایی دایر بر رد ادعای فاقد وجاهت قانونی و محکومیت به بی حقی آقای پیمان دفتری تا حصول نتیجه هرگونه اقدام لازم را به عمل آورد. در صورت عدم حصول نتیجه از اقدامات بعمل آمده، هیات مدیره مکلف می گردد که نسبت به پیگیری و تعقیب قضایی امر، جهت محکومیت اعضای هیات مدیره دوره سال­های 94 ، 95 و 96 براساس مسئولیت مدنی و یا کیفری اقدام لازم مبذول فرمایند.

 

ث: جهت انتخاب هیات مدیره رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر اتخاذ گردید:

آقای محمد اطلاقی، آقای منصور اطهاری نیک عزم، آقای هومن بابایی زاد خامن، خانم لیلا رستمی قلعه لانی، آقای حسن فروزان فرد به سمت هیات مدیره اصلی و آقای محمد کاشانی به سمت عضو علی البدل اول و آقای هادی ناصرپور به سمت عضو علی البدل دوم برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

ج: جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر اتخاذ گردید:

آقای امید ملک به سمت بازرس اصلی و آقای سید احمد حسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

چ: مجمع در خصوص تعیین مبلغ ورودی و حق عضویت اختیارات خود را به هیات مدیره تفویض نمود که بنا به صلاحدید نسبت به تعدیل و تعیین آن اقدام نمایند.