برگزاری اولین سمینار تخصصی گردشگری ورودی و اتاق های مشترک بازرگانی - irblcci.com
01

برگزاری اولین سمینار تخصصی گردشگری ورودی و اتاق های مشترک بازرگانی

برگزاری اولین سمینار تخصصی گردشگری ورودی و اتاق های مشترک بازرگانی 1080 1080 irblcci

صنعت گردشگری در ایران یكی از بزرگترین منابع سرمایه‌ایی و امكانات كسب و كار می­باشد که زمینه ساز رشد اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی است. این صنعت در توسعه پایدار و همه جانبه نقش مهمی دارد و در شرایطی که دامنه تحریم‌ها علیه ایران گسترده‌تر شده و کشورهای اروپایی نیز قادر به اجرای تعهدات اقتصادی ناشی از برجام نیستند، صنعت گردشگری میتواند مسیری روان در فرآیند غلبه بر مشکلات اقتصادی، فقر،‌ ركود و بیكاری و جبران محدودیت‌های حاصل از فروش نفت باشد. اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رویدادی را تحت عنوان اولین سمینار بین المللی توریسم ورودی و اتاق­های مشترک بازرگانی سراسر کشور در تاریخ 06/12/1398 طبق سرفصل­های ذیل برگزار می­کند.

سرفصل های مورد چالش:
• نقش اتاق های مشترک در جذب تورهای ورودی، فرهنگی، تفریحی، تجاری و هیات های بازرگانی
• نقش کمیسیون گردشگردی اتاق ها در تبیین سیاست ها، جذب گردشگری، معرفی رویدادهای خاص فرهنگی، هنری
• ارتباط اتاق های بازرگانی و صنعت گردشگری سفارت خانه های ایران در کشورهای ذیربط
• تقویت همه جانبه دیپلماسی گردشگری ورودی در اتاق های بازرگانی
• اعتمادسازی سرمایه گذاری در صنعت توریسم و جذب سرمایه های راکد تجاری به این بخش
• برگزاری فم تور در ابعاد مختلف جهت علاقه مندان کشورهای ذیربط
• ایران شناسی و نقش آموزش در گردشگری برای اتاق¬های بازرگانی
• قوانین تورهای ورودی و خروجی، گردشگری سلامت و درمان
• گردشگری در حوزه سرمایه گذاری و تجاری سازی