بندر آنتورپ - irblcci.com
Port of Antwerp

بندر آنتورپ

بندر آنتورپ 1220 510 irblcci

بندر آنتورپ، به معنای اروپای یکپارچه دریایی است و قطب لجستیک و دومین بندر در اروپاست. و اولین بندر جهان در تراش الماس به شمار میرود. دقیقا” در  بخش مرکزی بازار داخلی اروپا واقع  است و به مرکز فعالیت های تجاری در سراسر دنیا تبدیل شده است. این بندر تامین کننده ارتباطات مطلوبی از طریق شبکه گسترده ای از بزرگراه ها ،زیر ساخت های راه آهن و آبراه های داخلی مستقیم به تمام مناطق بزرگ صنعتی ومصرفی اروپاست. آنتورپ یک بندر چند منظوره است ،که در آن همه نو محموله ای (کانتینرهایی با حجم محصولات تفکیک شده ،محموله های مایع و جامد) با به کار گرفتن کارآمدترین روش تخلیه و ذخیره میشود. بندرآنتورپ به بیش از 1300 بندر، خدمات دریایی ارائه می دهد که شامل بزرگترین کشتی های موجود به تمام مقصدها در سراسر جهان است و این یک ترکیب بی نظیردر حمل محموله ، فعالیت های صنعتی و لجستیک می باشد. از آن رو دومین و بزرگترین مرکز  در تولید و توزیع پلاستیک و مواد شیمیایی است. هفت شرکت از ده شرکت بزرگ بین المللی یک شعبه تولید در آنتورپ دارد.

طیف گسترده ای از تکنیک های  حمل تخصصی با انبارداری گسترده پیوند خورده است، بالواقع تدارکات، خدمات و امکانات این بندر  یکپارچه است. بندر آنتورپ  بیش از18،592،800 متر مربع (61 میلیون فوت مربع) ظرفیت ذخیره و تحت پوشش  قرار می دهد که شامل دو انبار استاندارد و یخچال به علاوه امکانات گسترده ای برای محموله های خطرناک است. مقامات بندر آنتورپ با حفظ کنترل سیاست دمکراتیک بندر  در تعیین گزینه های استراتژیک در جهت و چارچوب سیاست های درازمدت عمل می کند، بعنوان یک مقام آن را مدیریت می کند و در جهت آماده سازی و توسعه  زیر ساخت های بندر برای آینده ی پایدار می کوشد. بندر آنتورپ بزرگ‌ترین هاب محصولات پتروشیمی اروپاست. مجموع تجارت خارجی بلژیک ۷۲۰ میلیارد یورو در سال است که ۴۰۰ میلیارد یورو مربوط به محصولات پتروشیمی است.